BİZE YÖN VEREN METİNLER I

Derleyen: Alev Alatlı / Editör: Prof. Dr. Sadık Türker

(Web sitesine ulaşmak için tıklayın)

Alev Alatlı’nın kurucusu olduğu Kapadokya Meslek Yüksekokulunun “Batıya Yön Veren Metinler”‘den sonra ikinci büyük projesi olan “Bize Yön Veren Metinler” dünyamızı şekillendiren düşünce serüveninin 750-2001 arasındaki yaklaşık 1250 yıllık gelişiminin izini sürmektedir. “Büyük Buluşma”yı müteakip, İslam medeniyetine yön veren veya yönünü, biçimini değiştiren, çeşitli bilgi alanlarına ait yazılı belge niteliğindeki matbu olan veya olmayan eser, ferman, manifesto gibi kilometre taşı niteliğinde olan, bizi “Biz” yapan metinler konuların uzmanlarıyla mutabakat sağlanarak seçilmiş, kimi hazır eserlerden iktibas, kimi tercüme edilmek veya transliterasyon yapılmak suretiyle derlenmiştir.

Kapadokya Meslek Yüksekokulunun 2010 yılında Türkçeye kazandırdığı “Batıya Yön Veren Metinler” hızla küreselleşen dünyamızı şekillendirmeye duran düşünce kalıplarının 3500 yıllık serüveninin kısa bir özetiydi.

Eski Ahit’in Aziz Markos’undan Hamurabi’ye, 1215 tarihli Magna Carta’dan, Çar İkinci Aleksandr’ın ‘Özgürlük Fermanına, Abraham Lincoln’un ‘Ozgürlük Bildirgesi’nden, Bart Kosko’nun 1991 ‘Saçaklı Mantık Devrimi’ne uzanan İÖ 1400-İS 1990 sürecini kapsayan yaklaşık bin özgün belge, ağırlıklı olarak İngilizce konuşan Batı entelijensiyasının kendi yükseköğrenim gençliklerine maletmek amacıyla seçtikJeri, ön plana çıkarttıkları ve yücelttikleri metinler, Yüksekokulun öğretim görevlileri tarafından olağandışı bir özenle Türkçeleştirilmiş, dört ciltlik bir özet oluşturulmştu.

“Batıya Yön Veren Metinler” ülkemizde ilk kez Batı düşüncesinin omurgası olarak kabul gören belgeleri okurun kendi anadilinde, doğrudan ve yorumsuz değerlendirebilmesini mümkün kılan hayli mütevazi ama sağlam bir platform olarak hizmet vermektedir.