12.1.2005
“TÜRK TİPİ YARDIM” GELİYOR 1569-2005

[ZAMAN]

Nereye? “Çoğunluğu Müslüman Aceh, Endonezya'ya bağlı Sumatra Adası'nın kuzeyinde bir eyalet”e.(1) Yanılır da, “Fransız” Meydan Larousse’a bakarsanız “Açeler veya Asinler veya Atjehler… Dravid kanı karışmış Endonezyalılardır. Müslüman ve mutaassıp geçinirler ama İslâm’dan çok öncelere ait adetleri de muhafaza ederler” şeklinde, kan terkibini de ihmal etmeyen tuhaf bir açıklama görürsünüz.

Gelin bir de, İsmail Hami Danişmend’in Kronolojik Osmanlı Tarihine bakalım. Yıl 1569/976, “…o tarihte Sumatra adasıyla Asya’nın güneyindeki Malakka yarımadası diğer bir takım küçük adalarla beraber bir Müslüman Sultanlığı şeklindedir: Bu İslâm devletine Sumatra’daki pâyıtahtının isminden dolayı Achin/Achem=Açin krallığı denir. Osmanlı vesikalarında da hafif bir tahrifle Aca/acı Sultanlığı şeklinde tesadüf edilir. O sırada bu devletin hükümdarı Sultan Alâüddin Şah’tır. İkinci Selim’in bazı fermanlarında Sultan Alâüddin’den “Padişah” ünvanıyla bahsedilir. Hint denizlerinde gösterdikleri müstemlekecilik faaliyetinde bilhassa İslâm ülkelerine musallat olmaları Kanuni devrinde Hadım Süleyman Paşa’nın Hindistan seferine sebep olan Portekizliler, bu sırada Sumatra Müslümanlarına çok baskı yapmakta oldukları için Sultan Alâüddin İslâm aleminin halifesi ve muhâfızı vaziyetinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman nezdinde vezir Hüseyin isimli bir elçi ve bir mektup göndermiş ve top, topçu, silâh, askerlik uzmanları ve bilhassa istihkâm mühendisleri istemiş, fakat bu elçinin İstanbul’a varması Szigetvar seferine tesadüf ettiği için Kanuni’nin ölümüyle İkinci Selim’in cülûsu gibi hadiselerden dolayı iş gecikmiş ve elçi Hüseyin İstanbul’da fazla beklemiştir…

Sumatra Hükümdarı Sultan Alâüddin, Türk himâyesini isteyerek Osmanlı padişahının yüksek hakimiyetini kabul etmiş ve İkinci Selim de kendisine gönderdiği cevapta, ‘… Ahval-u-atvar her neye müncer olursa i’lâm eyliyesiz. Sonra anda olan asakir hakkında ferman-o Şerifüm ne vechile sâdir olursa mucibi ile amel eyliyesiz… Kaide-i müstemirrenüz üzre me’müldür ki ol diyarın ahval-ü-macerasına mufassal şerh ve Atebe-i alem-penahumuz canibine inbâ olunmaktan khâli olunmaya…’ (2) buyurmuştur. Bu vesikadan anlaşıldığına göre Sumatra Sultanl’yle daha evvelce de bir takım siyasi muhabereler cereyan etmiş ve hatta iktisadi meseleler bile kurcalanmıştır. Gene aynı namenin sonunda silâh ve asker götürecek Osmanlı gemileriyle ‘baharat’ gönderilmesi emredilmektedir. ‘Gönderilmek için bahar ihzar olunmuş idi: Barçalar irsal olundu, tahmil olunup gönderile.’”

“Sumatra seferi hakkındaki fermanlarda bu ise 17 gemi ile bir Topçubaşı idaresinde 7 topçu ve bir miktar asker tahsis edilmiş oluğundan ve diğer bir takım levazım be mühimmat da gönderildiğinden bahsedilmekle beraber, son tetkiklere göre sonradan birkaç parça daha ilâve edilerek, 22 gemilik bir filo teşkil edilmiş ve bu filo ile 50-60 usta, muhtelif çaplarda bir çok top, bir çok askerle silâh ve mühimmat gönderilmiştir. Herhalde Sultan Alaüddin’in bu Türk himayesinden çok istifade ettiği ve Türk askerlerinin Sumatra ordusunu tensik ettikleri malum olmakla beraber, bu Türk mütehassıslarından kaç kişinin hangi tarihlerde geri dönmüş oldukları belli değildir. Yalnız, mühim bir kısmının hiç dönmeyip orada kalmış oldukları, Sumatra’da bir Türk mezarlığı, bir Türk köyü ve Türk mütehassıslarının milliyetlerini hâlâ muhafaza ettikleri halde ana dillerini unutmuş nesillerin mevcud olmasından anlaşılmaktadır. Hatta bu Türk nesillerinden ‘Raca’ların bile yetişmiş oldukları rivayet edilir. Bir rivayete göre de İkinci Selim’in Sultan Alâüddin’e göndermiş olduğu Türk bayrağı mukades bir emanet gibi son zamanlara kadar muhafaza edilmiştir…”

Kıssadan hisse: Tarih, müsbet bir “bilim” değil, ideolojik mülâhazalar doğrultusunda yüceltmek, yermek ya da yoksaymak üzere işaretlenen olgular sıralamasından oluşan bir tasavvurdan ibarettir. “Ansiklopedi”ler, asla tarafsız “bilgi” dağarcıkları olmayıp, hizmetinde oldukları ulusların medeniyet tasavvurlarına/çıkarlarına göre şekillenirler. Meydan Larousse’un Açe’lere ilişkin maddesindeki küçümseme, kaleme alındığı tarihteki (19.yüzyıl) Fransız/Avrupa sömürgeciliği ile doğrudan bağlantılıdır. Açe örneği, bir Türk ansiklopedisi yapamamış olmamızın ayıbı şöyle dursun, Osmanlı himayesindeki bir sultanlığın “Sumatra Adası'nın kuzeyinde bir eyalet”e indirgenmiş olmasında görüldüğü gibi, milli bellek kaybını hızlandırmasına en iyi bir örnektir. Yeri gelmişken ve aynı bağlamda, Ermeni soykırımı iftirasını tarihçilerin “hakça” çözmelerini beklemek, meğer ki “bilgi dayatan” bir konumda olalım, çocuksu bir safdillikten ibarettir. Bu savım, deprem haberleri nedeniyle Endonezya tarihini özetlemek zorunluluğunu hisseden Batı ve uzantısı Türk basınında Osmanlı’dan tek bir söz olsun edilmediğinin tastikindedir. (Bu arada, epeydir yayın yapan, daha doğrusu tarih yazan “History Channel”ın kime ait olduğunu bilen var mı?)

Başta, Pasifik Ülkeleri ile Sosyal ve İktisadi Dayanışma Derneği ve AKP Balıkesir Millekvekili Turhan Çömez olmak üzere, acılı bölgeye yardım götürenleri canı gönülden kutluyorum. Kimbilir, belki Danişmend’in sözünü ettiği Türk köyünün sakinlerine yeni bir sancak bile hediye etmişlerdir.

 

(1) Radikal gazetesi haberi

(2) Mealen: Yürürlükteki kurallar doğrultusunda umulur ki, o bölgede olup bitenlere ilişkin geniş açıklamaları katımıza haber vermekte özenli oluna..'Türk tipi yardım' geliyor15 kişilik Türk ekibi, Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Müslüman Medan kentinde, 600 kişiye nakdi yardım yaptı. Ekip bugün de 100 bin kayıp veren Aceh'te olacak. FDTDĞRAFLAR: FIRAT YURDAKUL/AA

Kızılay, Güney Asya'ya 'afete müdahalede Türk modeli'yle el uzattı. Kaynak Türkiye'den, işçilik bölge halkından sağlanacak. Kurban bağışları da afet bölgelerine yönlendirilecek

(696 kişi okudu)

MEDAN/ANKARA - Türk Kızılayı, Güney Asya'daki felaket bölgelerinde varlık göstermeye başladı. Kızılay ekibi, Pasifik Ülkeleri ile Sosyal ve İktisadi Dayanışma Derneği ve AKP Balıkesir Millekvekili Turhan Çömez'den oluşan 15 kişilik heyet, 26 Aralık'ta 9.0 büyüklüğünde depremle uyanan Endonezya'nın Sumatra Adası'nda. Yerle bir olan Banda Aceh kentine yardım götüren ekip, dün önce yolları üstündeki Medan kentine uğradı.

'Felaketin kalbi' Aceh
Tamamı Müslüman Medan kentinde bir spor salonunda kalan kimsesizlerle yetimleri ziyaret eden heyet, 600 kişiye para yardımında bulundu. Pasifik Ülkeleri ile Sosyal ve İktisadi Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ferhan Merter de bölgede çadırlarda gıda dağıtımına başladıklarını ve Kurban Bayramı'nda toplanan etleri, Türkiye'den Endonezya'ya getirmeyi planladıklarını söyledi. Heyetin bugün de felaketin kalbindeki kent Banda Aceh'e ulaşması bekleniyor.
Çoğunluğu Müslüman Aceh, Endonezya'ya bağlı Sumatra Adası'nın kuzeyinde bir eyalet. Banda Aceh ise eyaletin başkenti. Tsunami ve deprem felaketinde ölen 150 bini aşkın kişinin 100 bini Aceh'te yaşıyordu. Aceh'in 95 bin nüfuslu Meulaboh kentinde, 40 bin kişi öldü. Meulaboh bir gün içinde hayalet kent oldu.

1.7 milyon YTL toplandı
Üç ülkede acil ihtiyaç tespiti yapmaya başlayan Kızılay ekipleri, dün itibarıyla 1 milyon 733 bin YTL'ye (1.7 trilyon lira) ulaşan bağışlarla işe girişecek. Malzemeler çevre ülkelerden alınacak, işçilik deprem bölgesinden para karşılığında satın alınacak.

'Türk modeli' nedir?
Kızılay, Güney Asya'ya İran'ın Bam kentini yerle bir eden depremin ardından geliştirdiği modelle yardım etme kararı almış, bu amaçla 11 kişilik kurmay ekibi hafta başında Güney Asya'ya giderek üç ülkeye (Malezya, Sri Lanka, Endonezya) dağılmıştı. Kızılay yetkililerinin 'afete müdahalede Türk modeli' diye andıkları yöntem, yardım malzemelerinin çevre ülkelerden, hizmetinse afet bölgesinden parayla satın alınması esasına dayanıyor.
Kızılay, 20 Ocak'ta kutlanacak Kurban Bayramı nedeniyle de Güney Asya'daki afet bölgesine kesimhaneler kurma kararı aldı. Böylece bayramda yapılacak kurban bağışlarını da afet bölgesinde değerlendirecek. Bağışlanan kurbanlar Kızılay'ın kesimhanelerinde kesilerek bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Kızılay, sağlık sorunlarının baş gösterdiği bölgelere 100 hemşire ve 20 doktor gönderme kararı aldı. 120 kişilik sağlık ekibinin, gelecek hafta bölgeye ulaştırılması planlanıyor. (Radikal, aa)


 
 DİĞER MAKALELER
EYLÜL 2011
• 
EYLÜL 2008
AĞUSTOS 2008
TEMMUZ 2008
• 
• ALMANYA
• HİTLER
HAZİRAN 2008
• 
MAYIS 2008
• 
NİSAN 2008
MART 2008
• 
ŞUBAT 2008
OCAK 2008
• AÇMAZ
ARALIK 2007
KASIM 2007
EKİM 2007
EYLÜL 2007
AĞUSTOS 2007
NİSAN 2007
MART 2007
ŞUBAT 2007
OCAK 2007
ARALIK 2006
KASIM 2006
MAYIS 2006
NİSAN 2006
ŞUBAT 2006
OCAK 2006
ARALIK 2005
EKİM 2005
EYLÜL 2005
• ÖCÜ!
AĞUSTOS 2005
TEMMUZ 2005
HAZİRAN 2005
MAYIS 2005
NİSAN 2005
MART 2005
ŞUBAT 2005
OCAK 2005
ARALIK 2004
KASIM 2004
EKİM 2004
EYLÜL 2004
AĞUSTOS 2004
TEMMUZ 2004
HAZİRAN 2004
MAYIS 2004
• GÂVUR
NİSAN 2004
MART 2004
ŞUBAT 2004
OCAK 2004
EKİM 2003
EYLÜL 2003
AĞUSTOS 2003
TEMMUZ 2003
MAYIS 2003
NİSAN 2003
MART 2003
ŞUBAT 2003
OCAK 2003
ARALIK 2002
KASIM 2002
EKİM 2002
EYLÜL 2002
AĞUSTOS 2002
TEMMUZ 2002
• ABANT
HAZİRAN 2002
MAYIS 2002
NİSAN 2002
MART 2002
ŞUBAT 2002
OCAK 2002
ARALIK 2001

 BEĞENDİKLERİM
Alev Alatly