27.10.2002
BİLKENT’TE NELER DÖNÜYOR?
[ZAMAN]


ROMA KULÜBÜ (The Club of Rome) 2002 Yıllık Konferansını “ortağımız ve ev sahibimiz” dediği BİLKENT UNİVERSİTESİ’nde gerçekleştiriyor.

Toplantı 27-28 Ekim Tarihlerinde BİLKENT ÜNİVERSİTESİ’nde yapıldı/yapılmakta.

Türkiye’den tebliğleriyle katılanlar: Prof. Dr. İhsan Doğramacı; Prof. Dr. Suat Çağlayan; Prof. Talat Halman; Prof. Oktay Yenal; İlter Türkmen; Prof. Baran Tuncer.

ROMA KULÜBÜ nedir?

ROMA KULÜBÜ, “Yeni Dünya Düzeni” çerçevesinde kurulması planlanan Dünya Devleti’nin dinini oluşturmak üzere 1968 yılında 52 ülkesinden biraraya gelen yüz kişinin kurduğu bir teşkilat olup; bu yeni din Hırıstiyanlık-Budizm karması bir DİN olarak düşünülmektedir. Amaçlanan, Budizmin ve dolayısıyla İslam tasavvuffunun Hırıstiyanlığa yeni bir boyut getirerek, dinler- arası “azami hoşgörü” yaratılmasını sağlamak, böylece “Tek Devlet - Tek Din” mühendisliğine karşı olası muhalefeti asgariye indirmektir.

Bilderberg Gurubu ile ortak çalışan ROMA KULÜBÜ’nin “Budizm” cephesinin temsilcisi, uzun yıllar başkanlığını üstlenen DAİSAKU İKEDA’dır. DAİSAKU İKEDA Japon kökenli Budist tarikatı NİCHİREN DAİSHONİN’in uluslararası örgütü SOKA GAKKAİ INTERNATIONAL’ın (kısaca SGI diye bilinir) kurucusudur.

ROMA KULÜBÜ, Birleşmiş Milletler tüzüğü çerçevesinde “insanların ‘tehlikeli’ uçlara, kısır milliyetçiliğe ve sınıf çatışmalarına yönelmelerini önlemek”i amaçladığı iddiasındadır. TOPLANTILARI GİZLİ YAPILIR; BASIN BİLGİLENDİRİLMEZ.

BİLKENT’teki saklı toplantının konusu “...we want to learn about the manifold challenges the Black Sea Region and the Caspian Sea Basin...” olarak özetlenmiştir: “... Karadeniz Bölgesi ve Hazar Denizi Havzasındaki çeşitli sorunlar hakkında bilgi edinmek istiyoruz...”

ROMA KULÜBÜ’nün şimdilerdeki Başkanı, Ankara’daki toplantıya katılan PRENS EL HASSAN BİN TALAL; eski Ürdün Kralı Talal’ın en küçük oğlu olup; Kral Hüseyin’in ömür boyu siyasi danışmanlığını yapmıştır. Kendisinin Oxford Üniversitesi CHRIST CHURCH COLLEGE’den “oriyantalizm” üzerine lisansı ve master derecesi vardır. CHRIST CHURCH kolejinin aslı VIII. Henry’nin 1546’da kurduğu ilâhiyat fakültesidir. Diğer bir deyişle, Hazreti Muhammed’in sülâlesinden gelen “Haşimi” Prens bin Talal için seçilen en son eğitim merkezi olduğu düşünülebilir. Prens, uzun yıllardan beri B.M. ve UNESCO bağlantılı olarak çalışmaktadır. 1981’de “New International Humanitarian Order”/Uluslararası Yeni İnsancıl Düzen projesini geliştiren şahıstır.

BİLKENT’teki toplantıya katılan diğer isimler arasında BARONESS EMMA NICHOLSON OF WINTERBOURNE, Dünya Sağlık Teşkilatı WHO’nun Doğu Akdeniz, Pakistan, Afganistan, İran, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika görevlisi olup, “Afganistan’ın yeniden yapılanması” ile ilgilidir. Birleşik Krallık Lordlar Kamarası ve Avrupa Parlamentosu üyesi olan Baroness, aynı zamanda 1997’den itibaren hayat boyu Avrupa Birliği Ortak Savunma ve Güvenlik Konseyi üyesidir. Son yıllarda İran’a ve Afganistan’a yaptığı seyahatlerle tanınır.

Bir diğer katılımcı, Amerikan Case Western Üniversitesi hocalarından sistem analisti DR. MİHAJLO MESAROVİC ünlü RİO projesinin “Re-shaping International Order”/Uluslararası Düzeni Yeniden Şekillendirme projesinin mimarı olup, Yeni Dünya Düzenini tesis etmek için 200,000 denklemli bir bilgisayar simulasyon modeli üzerinde çalışmaktadır. Mesarovic’in ayrıca bu iş için 1971’de kurduğu kendi enstitüsü vardır. CLUB OF ROME, ayrıca “Limits of Growth” Kalkınmanın Sınırları başlıklı bir proje götürmektedir. Bu proje, dünya ekonomik faaliyetlerini yeniden düzenlemeyi (sınırlandırmayı) amaçlamaktadır.

Katılımcılar içinde dikkati çeken diğer iki kişiden birisi Azerbaycan Cumhurbaşkanının oğlu ve Devlet Petrol Bakanı İlham Aliyev ve Moskova Halk Bilimleri Vakfı Başkanı ve Açık Toplum Enstitüsü üyesi Andrei Kortunov’dur.

Şimdi, tekrar soruyoruz: BİLKENT’TE NELER DÖNÜYOR?Diğer Katılımcıların listesi:

Raoul Weiler

Rafael de Lorenzo

Ernst-Ulrich von Weiszacker

Antoni Kuklinski

Liz Mohn

Orio Gianini

Tobias Langstele

Klaus Steilmann

Mohammed Shahbaz (Ürdün Bilim ve Teknoloji Yüksek Konseyi Başkanı

ve ROMA KULÜBÜ GENEL SEKRETERİ

Mircea Malitza

Bohdan Hawrylyshyn

Prof. Alexander Rondel (Gürcistan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar

Vakfı)

Sodyg Safaev (Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı)

Eberhard von Koerber

Anders Wijkman

Giorgi Chanturia
 
 DİĞER MAKALELER
EYLÜL 2011
• 
EYLÜL 2008
AĞUSTOS 2008
TEMMUZ 2008
• 
• ALMANYA
• HİTLER
HAZİRAN 2008
• 
MAYIS 2008
• 
NİSAN 2008
MART 2008
• 
ŞUBAT 2008
OCAK 2008
• AÇMAZ
ARALIK 2007
KASIM 2007
EKİM 2007
EYLÜL 2007
AĞUSTOS 2007
NİSAN 2007
MART 2007
ŞUBAT 2007
OCAK 2007
ARALIK 2006
KASIM 2006
MAYIS 2006
NİSAN 2006
ŞUBAT 2006
OCAK 2006
ARALIK 2005
EKİM 2005
EYLÜL 2005
• ÖCÜ!
AĞUSTOS 2005
TEMMUZ 2005
HAZİRAN 2005
MAYIS 2005
NİSAN 2005
MART 2005
ŞUBAT 2005
OCAK 2005
ARALIK 2004
KASIM 2004
EKİM 2004
EYLÜL 2004
AĞUSTOS 2004
TEMMUZ 2004
HAZİRAN 2004
MAYIS 2004
• GÂVUR
NİSAN 2004
MART 2004
ŞUBAT 2004
OCAK 2004
EKİM 2003
EYLÜL 2003
AĞUSTOS 2003
TEMMUZ 2003
MAYIS 2003
NİSAN 2003
MART 2003
ŞUBAT 2003
OCAK 2003
ARALIK 2002
KASIM 2002
EKİM 2002
EYLÜL 2002
AĞUSTOS 2002
TEMMUZ 2002
• ABANT
HAZİRAN 2002
MAYIS 2002
NİSAN 2002
MART 2002
ŞUBAT 2002
OCAK 2002
ARALIK 2001

 BEĞENDİKLERİM
Alev Alatly