KAHROLMAK İÇİN!
Allah, İhlas Finans'ın yeminli murakıbı değildir.

Refah Partisi'nin 13 Mayıs 1990 tarihli Sıcakçermik, Sıvas, Eğitim Seminer'inden: "...Sen R.P.'ye hizmet etmezsen hiçbir ibadetin kabul olmaz ve diğer partileri destekleyen ve batağa düşen insanların sorumlusu sensin. Çünkü başka türlü olmaz, başka türlü kurtuluş yok... "

İhlas Finans Kurumu'nun 30 Mayıs 1995 Bursa şubesi açılış töreninden: "İhlas Holding, Allah biliyor, kulları da biliyor ki, insanlara faydalı olmak için kurulmuştur. Ben de diyorum ki, İhlas Finansa ortak olursanız, mevduatlarınızı burada değerlendirirseniz, Enver Ören'in sahip olduğu sevaplara sahip olursunuz..."

Prof. Dr. Es'ad Coşan'ın, 1988 basımı "Gayemiz" adlı kitabının "Mali İbadetler" bölümünden:"...zekat mali bir ibadet olarak üzerimize farz kılınmış ve İslamın beş temel şartından biri sayılmış, ehemmiyetine binaen Kur'anı Kerim'in 34 kadar yerinde tekrar tekrar zikredilmiştir...Kur'anı Kerim mali mükellefiyetlerini ifadan kaçınan Müslümanlara çok sert ve acı bir şekilde ihtar eder: 'Altın ve gümüşü biriktiren ve onları Allah yolunda sarf etmeyenleri elim bir azaba uğramakla tekdir ve tehdit eyle (ey resülüm) öyle bir günde ki, o paralar cehennem ateşinde kızdırılacak ve alınları, yanları ve sırtları o paralarla dağlanacak da kendilerine 'Dünyada biriktirip kendilerinize sakladığınız işte budur, tadın biriktirdiklerinizin azabını!' denilecek.'' ...elele müesseseler kurduk...aksiyon ve teşebbüslerimiz başarıyla gelişip yayılıyor. İstiyoruz ki bu müesseseler vasıtasıyla...maddi ve manevi güçlerimizi birleştirelim(ki)...ahiretteki fevzü felaha erişmek müyesser olsun."

Allah, Refah Partisinin ortağı değildir.

Allah, İhlas Finans'ın yeminli murakıbı değildir.

Allah, Es'ad Coşan'ın yedi-emini değildir.

Allah'tan başka birilerinin rızası için ibadet etmeye ,"şirki hafi," gizli şirk, denir. Şirk, en büyük günahtır. Politeizmdir. Putperestliktir.

Bunun böyle olduğunu en iyi İmam-hatipliler bilir. İmam-hatipliler, "kalbinde olana Allah'İ şahit tutanların hasımların en yamanı" olduğunu bilirler. (Bakara 31) İmam-Hatiplilerin mevcudiyeti insanları Allah'ın adıyla aldatmaya kalkışanlara karşı en büyük teminatımız olmak durumundadır. Yapılacak şey, imam hatip eğitiminin varsa eksikleri onları gidermektir. (Yeni Ufuk, 1999)

 
 DİĞER MAKALELER
EYLÜL 2011
• 
EYLÜL 2008
AĞUSTOS 2008
TEMMUZ 2008
• 
• ALMANYA
• HİTLER
HAZİRAN 2008
• 
MAYIS 2008
• 
NİSAN 2008
MART 2008
• 
ŞUBAT 2008
OCAK 2008
• AÇMAZ
ARALIK 2007
KASIM 2007
EKİM 2007
EYLÜL 2007
AĞUSTOS 2007
NİSAN 2007
MART 2007
ŞUBAT 2007
OCAK 2007
ARALIK 2006
KASIM 2006
MAYIS 2006
NİSAN 2006
ŞUBAT 2006
OCAK 2006
ARALIK 2005
EKİM 2005
EYLÜL 2005
• ÖCÜ!
AĞUSTOS 2005
TEMMUZ 2005
HAZİRAN 2005
MAYIS 2005
NİSAN 2005
MART 2005
ŞUBAT 2005
OCAK 2005
ARALIK 2004
KASIM 2004
EKİM 2004
EYLÜL 2004
AĞUSTOS 2004
TEMMUZ 2004
HAZİRAN 2004
MAYIS 2004
• GÂVUR
NİSAN 2004
MART 2004
ŞUBAT 2004
OCAK 2004
EKİM 2003
EYLÜL 2003
AĞUSTOS 2003
TEMMUZ 2003
MAYIS 2003
NİSAN 2003
MART 2003
ŞUBAT 2003
OCAK 2003
ARALIK 2002
KASIM 2002
EKİM 2002
EYLÜL 2002
AĞUSTOS 2002
TEMMUZ 2002
• ABANT
HAZİRAN 2002
MAYIS 2002
NİSAN 2002
MART 2002
ŞUBAT 2002
OCAK 2002
ARALIK 2001

 BEĞENDİKLERİM
Alev Alatly